Autentizační služba Mailservis

PHP Demo: Stáhnout (*.zip, 4kB)

Adresa pro ověření tokenu:

https://mailservis.cz/auth/verify.php?check=TOKEN

- za TOKEN dosadit token se kterým zažádá mailservis

Platnost tokenu je 300 vteřin, token se vytváří při odesílání požadavku


Návratové hodnoty - pole JSON


tedy například v případě chyby:

  [{
      "err":1,
      "info":"invalid",
      "value":""
  }]

a v případě úspěchu:

  [{
      "err":0,
      "info":"ok",
      "value":"22"
  }]Data která dostane zpět mailservis

  [{
      "mail":"test@mailservis.cz",
      "subscribe":"1",
      "verified":"1",
      "client":"22",
      "replace":{
        "name": "Jan",
        "surname": "Novák",
        ....
        }
      "labels":[
        "Praha",
        "Velkoodběratel",
        ....
        ]
  },
  ....
  ]


Hodnoty očekáváné mailservisem
Odhlášení odběratele

https://domenaklienta.cz/odhlas?token=TOKEN&unsubscribe=adresa-pro@odhlaseni.cz

Aplikace klienta si token ověří na http://mailservis.cz/auth/verify.php?check=TOKEN a adresu na své straně zaeviduje jako odhlášenou


NETservis s.r.o. © 2014 - 2018 NETservis.cz WebRedakce.cz Přístup pro klienty Nástroje pro vývojáře MAILservis